Conform unui Ordin al Ministrului educației și cercetării, Clubul Sportul Studențesc se va subordona Școlii Naționale de Studii Politice și Administrative București. Clubul Sportul Studențesc este un club sportiv universitar etalon, cu peste 100 de ani de funcționalitate neîntreruptă la nivel de performanță, internă și internațională. Cooperarea cu o instituțție de învățământ superior elitistă, cum este SNSPA, ne bucură și înseamnă noi orizonturi ale activității sportive, corelate cu mediul universitar.
De asemenea, parteneriatul care acum se află în fază de început, poate deschide și linii de cercetare științifică valoroase atât pentru cluburile sportive universitare cât și pentru universitățile românești.
VIVAT Sportul Studențesc!