Puteți susține clubul Sportul Studențesc fie prin sponsorizări, fie prin redirecționare a impozitului pe profit sau pe venit.

Codul Fiscal și Legea nr. 32/1994 privind sponsorizarea, cu completările și modificările ulterioare, oferă posibilitatea companiilor plătitoare atât de impozit pe profit cât și de impozit pe venit microintreprinderi, să susțină activități de interes cultural, artistic, educativ, de învațământ, sportiv, cu până la 20% din suma datorată anual bugetului de stat prin:

 1. Sponsorizare directă
 2. Redirecționare prin formularul 177 de pe site-ul ANAF
 3. Ambele cumulate în limita plafonului stabilit prin Codul fiscal
 • Sponsorizarea și/sau redirecționarea în limitele stabilite prin Codul fiscal reprezintă o facilitate fiscală. Fondurile acordate NU reprezintă o cheltuială suplimentară pentru companie.
 • Sponsorizarea trebuie efectuată în plată până la data de 31.12.2022, iar ulterior va fi scăzută din impozitul pe profit datorat statului, fără costuri suplimentare.
 • Redirecționarea trebuie efectuatăîn termen de 6 luni de la termenul legal de depunere a declaraţiei anuale de impozit pe profit, respectiv a declaraţiei de impozit pe veniturile microîntreprinderilor aferente trimestrului IV.
 • Dacă sunteți societate comercială care plătește impozit pe profit, sumele aferente sponsorizărilor se scad din impozitul pe profit datorat la nivelul valorii minime dintre următoarele: 7,5 ‰ din cifra de afaceri, respectiv 20% din impozitul pe profit datorat.
 • Dacă sunteți microîntreprindere, puteți sponsoriza, potrivit legii. Sumele aferente sponsorizărilor se scad din impozitul pe venit datorat pentru trimestrul IV, până la nivelul valorii reprezentând 20% din impozitul pe venit datorat pentru acest trimestru. Vă rugăm să ne aveți în vedere și în trimestrele următoare, sponsorizarea se poate face în fiecare trimestru în care firma înregistrează profit contabil.
 • Pot fi sponsorizate doar entități care sunt înscrise în Registrul asociațiilor pentru care se pot acorda deduceri fiscale. CLUBUL SPORTUL STUDENTESCeste înscrisă în Registru la poziția 163269461 din data de 06.2019.

A. Sponsorizarea directă – prin contract de sponsorizare şi plata în cont (vezi model contract AICI)

 1. Calculați suma aferentă sponsorizării, în limita a 20% din impozitul pe profit sau 7,5 ‰ (la mie) din cifra de afaceri.
 2. Completați modelul contractului de sponsorizare cu datele firmei dumneavoastră și suma aferentă, iar apoi trimiteți-l pe adresa de mail office@sportulstudentesc.rosau prin poștă, la adresa: Strada Mihail Moxa Nr. 5, Sector 1, Bucureşti, cod postal 010961. Noi vă vom expedia contractul semnat și ștampilat la adresa indicată de dumneavoastră.
 3. Efectuați plata prin transfer bancar, în contul următor indicat şi în contractul de sponsorizare:
  Cont IBAN RO48TREZ70120G370100XXXX deschis la TREZORERIA Sector 1, Beneficiar CLUBUL SPORTUL STUDENTESC, CUI 4433856.

B. Redirecționare prin formularul 177 de pe site-ul ANAF (vezi modelul de completare a formularului AICI)

Conform OMFP nr. 1679/2022, plătitorii de impozit pe profit sau de impozit pe veniturile microîntreprinderilor, după caz, pot dispune redirecţionarea unor sume din impozitul datorat, potrivit legii, în termen de 6 luni de la termenul legal de depunere a declaraţiei anuale de impozit pe profit, respectiv a declaraţiei de impozit pe veniturile microîntreprinderilor aferente trimestrului IV.

Valoarea impozitului pe profit sau a diferenţei de impozit pe profit care poate fi redirecţionată se calculează prin scăderea din valoarea minimă stabilită, potrivit art. 25 alin. (4) lit. i) din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare, a sumelor reprezentând sponsorizare şi/sau mecenat, burse  private, acordate entităţilor beneficiare în anul pentru care s-a depus declaraţia anuală de impozit pe profit, conform art. 25 alin. (4) lit. i) şi ţ), şi a sumelor reportate, astfel cum au fost înscrise în formularul 101″Declaraţie privind impozitul pe profit” a anului respectiv.

Valoarea impozitului pe veniturile microîntreprinderilor sau valoarea diferenţei de impozit pe veniturile microîntreprinderilor care poate fi redirecţionată se calculează prin scăderea din valoarea stabilită, potrivit art.56 alin. (11) din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare, calculate pentru întregul an fiscal, a sumelor acordate entităţilor beneficiare în anul respectiv, conform art. 56 alin. (11), (15) şi (22) din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare, şi a sumelor reportate.

Obligaţia plăţii sumei redirecţionate din impozitul pe profit, respectiv din impozitul pe veniturile microîntreprinderilor revine organului fiscal competent.

Contribuabilii îşi exercită opţiunea de redirecţionare a impozitului pe profit/impozitului pe venitul microîntreprinderilor prin completarea şi depunerea formularului 177 „Cerere privind redirecţionarea impozitului pe profit/impozitului pe veniturile microîntreprinderilor”.

Opţiunea de redirecţionare poate fi exercitată pentru una sau mai multe entităţi, în limita sumei stabilite potrivit pct. 1 alin. (2) sau (3), după caz.

Formularul 177 se depune cu respectarea prevederilor art. 79 alin. (11) din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările şi completările ulterioare.

În cazul contribuabililor membri ai unui grup fiscal, redirecţionarea poate fi dispusă numai de persoana juridică responsabilă.

Pentru orice informaţie sau nelămurire ne puteţi trimite e-mail la adresa: office@sportulstudenţesc.ro sau nr. de contact 0723.276.884.

Mulţumim pentru susţinere şi colaborare!