Conducere

Director – Gabriela Mitroi Banu

Email: gabriela.mitroi@sportulstudentesc.ro

Tel/Fax: 021/2128162

 

Consiliu de Administratie :

Presedinte – Prof. univ. dr. arh. Barbu Emil Popescu

Membri:

  • Lect. univ. dr. Cristina Elena Nicolescu
  • Conf. univ. dr. Valeriu Frunzaru
  • Dr. Albert Andrei Craiu
  • Director, Maestru al Sportului Gabriela Mitroi Banu
  • Consilier juridic Gabriela Purda
  • Antrenor, Maestru al Sportului Liviu Doara